Vad säger våra patienter?

March 17, 2024

Helena, 54 år

Helena är en 54-årig egenföretagare med tre barn, en make och en hund. Hon var inlagd på den virtuella avdelningen i två veckor för behandling av lunginflammation. Trots att hon har en aktiv livsstil, med regelbunden träning i form av tennis, squash och långa hundpromenader, blev hon under sjukdomsperioden väldigt svag och upplevde möjligheten till vård i hemmet med stöd från familjen som oerhört betydelsefull. Läs hela historian här.

Läs mer
February 23, 2024

Hans, 87 years

Hans bor i en närförort till Stockholm och vårdades under hösten 2023 på virtuella avdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus pga av endokardit, en infektion som både kan drabba hjärtfriska människor men framför allt individer med inopererat material, exempelvis pacemaker eller så kallade klaffproteser. I Hans fall hade aortaklaffen bytts ut men trots att operationen gått som planerat gick återhämtningen oväntad långsam. Efter att ha utretts inneliggande på Medicinkliniken några dygn kunde man identifiera orsaken – en infektion på den nya aortaklaffen. Läs mer nedan om Hans erfarenheter nedan.

Läs mer
March 17, 2024

Helena, 54 år

Helena är en 54-årig egenföretagare med tre barn, en make och en hund. Hon var inlagd på den virtuella avdelningen i två veckor för behandling av lunginflammation. Trots att hon har en aktiv livsstil, med regelbunden träning i form av tennis, squash och långa hundpromenader, blev hon under sjukdomsperioden väldigt svag och upplevde möjligheten till vård i hemmet med stöd från familjen som oerhört betydelsefullt. Läs hela historian här!

Läs mer
February 1, 2024

Thomas, 59 år

Thomas genomgick en behandling på Medoma under hösten där han intravenöst medicinerades med antibiotika för att hantera en urinvägsinfektion. Thomas har en omfattande sjukdomshistorik, med flera olika diagnoser under de senaste nio åren. För Thomas innebar den virtuella vården en kraftigt förbättrad livskvalitet jämfört med tidigare sjukdomsepisoder. Läs hela historien här!

Läs mer
December 18, 2023

Bojan, 83 år

Bojan blev inlagd på den virtuella avdelningen när ett av hennes blodvärde, kalium, hamnat på för hög nivå. Hon berättar att hennes liv under den senaste tiden inneburit många sjukhusvistelser och omvälvande hälsoförändringar. Efter att varit inlagd och besökt flertal olika avdelningar uppskattade hon att bli vårdad i hemmet där hon kände sig mer fri och kunde nyttja alla bekvämligheter. Bojan har flera underliggande diagnoser och utöver två hjärtinfarkter har Bojan diabetes och har dessutom diagnostiserats med lungcancer.

Läs mer
December 5, 2023

Per, 78 år

Per bor i en lägenhet på Östermalm med sin fru Kristina och erbjöds behandling på den virtuella avdelningen i oktober 2023 för erysipelas, en allvarlig hudinfektion. När Per åt middag med sin familj började han svettas kraftigt och fick hög feber. En kort stund senare syntes en tydlig rosa färg, och det var då Per och hans familj insåg att han hade drabbats av erysipelas. Tillsammans med sin fru tog Per en taxi till akutmottagningen och blev inlagd på en av medicinklinikens avdelningar. Klicka här för att läsa mer.

Läs mer
November 17, 2023

Lena, 75 år

Lena är en pigg pensionär som bor ihop med sin man i en villa Järfälla. Lena har drabbats av bröstcancer och påbörjade en behandling under sommaren som sträcker sig över flera månader med planerat slut i december. Under oktober började Lena känna sig svag och trött, en påtaglig sjukdomskänsla smög sig på under ett par dagar. Hon sökte då hjälp på den lokala vårdcentralen.

Läs mer
October 18, 2023

Mohammad, 70 år

Mohammad är pigg 70-årig småföretagare som driver en cykelverkstad i anslutning till sitt hem. I maj fick han åka in med ambulans till akutavdelningen på S:t Görans Sjukhus efter att han försökt göra ett tungt lyft i sin cykelverkstad. Han beskriver hur hela ryggen låste sig och att han upplevde en hemsk smärta. Väl inne på akuten konstaterades det att infektionen uppstått på grund av hans pacemaker som blev inopererad under 2021. Han blev inlagd på infektionsavdelningen och fick behandling med antibiotika intravenöst. Mohammad erbjöds därefter plats på den virtuella avdelningen i juni 2023 där han fick behandling för Endokardit, inflammation i hjärtklaffen.

Läs mer
October 12, 2023

Jannica, 37 år

Jannica blev sjuk i september 2023. När hennes höga feber och torrhosta inte ville ge vika efter att stannat hemma i en vecka, sökte hon vård via vårdcentralen. På vårdcentralen konstaterades problem med syresättningen. Jannica skickades då till akuten på S:t Görans sjukhus. Därifrån blev hon inlagd på Medicinkliniken i fyra dygn. På avdelningen behandlades Jannica med syrgas och olika inhalationer. Samtidigt gjordes en utredning där målet var att fastställa om infektionen var orsakad av bakterie eller virus.

Läs mer

Herman
99 years old

Gastroenteritis. With a profound hesitation of going to the Hospital – especially as no relatives were allowed to visit. Afraid of hospital-related infection and confusion. Monitored during 4 days with blood sample diagnostics and received iv-fluids.

”Unbelievable that we were given this opportunity to receive high acuity care in the home. Herman would not have managed to be in a hospital ward. The level of service was extraordinary, thank you!”

– Hermans wife Susanne

Lisa
74 years old

Bypass surgery of the heart. Extra support after discharge through Medoma for 10 days.

“I underwent surgery after a heart infarction. The week after my time in the hospital I received care and observation from Medoma with daily contacts and visits in my home. I have felt very safe and don’t understand how I would have managed otherwise. This is the future of healthcare, it should be offered to all patients!”