Kunskap

Här delar vi bland annat kunskap och erfarenheter som görs ut i verksamheter som implementerat Hospital-at-home, från den senaste forskningen och genom våra egna datadelningar i Medoma Sessions. Här kan du ta del av filmer, whitepapers och forskningsrapporter.

March 5, 2024

Implementering av Sveriges första digifysiska Hospital-at-Home modell för patienter med akut medicinskt tillstånd

I en studie publicerad i The Journal of Telemedicine and Telecare presenterar Mikael Kastengren (medgrundare och forskningschef på Medoma), Linda Frisk, Linda Winterfeldt, Gunilla Wahlström och Magnus Dalén resultat från lanseringen av Sveriges första digi-fysiska virtuella slutenvårdsavdelning med huvudsyftet att mäta patientnöjdhet. Forskningen är ett framsteg i riktning mot att förbättra tillgängligheten och effektiviteten i hälso- och sjukvården, och dess resultat bidrar väsentligt till forskning inom området. Läs hela artikeln här.

Read more
February 14, 2024

Medarbetarporträtt, Anna (head nurse)

Anna, enhetschef på Medoma, delar med sig av sin bakgrund och sitt arbete på den virtuella avdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus. Läs hela texten här!

Read more
January 21, 2024

Medarbetarporträtt: Sipan - läkarchef och specialist i internmedicin

I mötet med Sipan, läkare och specialist i internmedicin hos Medoma, får vi en djupare förståelse kring hur driften och utvecklingen av den virtuella avdelningen fungerar. Sipan är ansvarig för läkarteamet och leder det dagliga arbetet på avdelningen.

Read more
January 17, 2024

Medarbetarporträtt, Hedvig - sjuksköterska

Hedvig har en gedigen bakgrund inom vården och har arbetat som sjuksköterska i drygt sju år. Tidigare har hon jobbat på neurologen och IMA på Karolinska Sjukhuset, samt flera år på olika bemanningsföretag i Norge. Vi fick möjligheten att intervjua henne för att få en djupare förståelse kring hennes viktiga bidrag till Medoma och sjuksköterskornas avgörande roll för omställningen till virtuell sjukvård. Men hur hamnade hon inom vården från första början?

Read more
February 15, 2023

Erfarenheter från våra 100 första patienter

Medoma arrangerade i februari 2023 det första tillfället i en serie av seminarier under namnet Medoma Sessions. Här presenterades resultat från de första 100 patienterna på virtuella avdelning på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. På seminariet deltog Medomas Mikael Kastengren, Capio S:t Görans Gunilla Wahlström, Microsofts Nasim Bergman Farrokhnia och Vårdförbundets Daniel Forslund.

Read more
April 21, 2023

Medoma Sessions #2 - Internationella erfarenheter av Hospital-at-home

I Medoma Sessions #2 delar Medomas Mikael Kastengren information från den senaste upplagan av World Hospital at Home Congress. Under seminariet intervjuas Dr. David Nicolas från ett sjukhus i Barcelona som är inriktat på Hospital-at-Home.

Read more