Jannica, 37 år

Efter en tid med hög feber och torrhosta hamnade Jannica efter besök på vårdcental, akutmottagning och infektionsavdelning på virtuella avdelningen, där hon övervakades dygnet runt, genomgick utredning och fick hjälp med andning via syrgas och inhalationsstöd.

Jannica blev sjuk i september 2023. När hennes höga feber och torrhosta inte ville ge vika efter att stannat hemma i en vecka, sökte hon vård via vårdcentralen.  På vårdcentralen konstaterades problem med syresättningen. Jannica skickades då till akuten på S:t Görans sjukhus. Därifrån blev hon inlagd på Medicinkliniken i fyra dygn. På avdelningen behandlades Jannica med syrgas och olika inhalationer. Samtidigt gjordes en utredning där målet var att fastställa om infektionen var orsakad av bakterie eller virus.

“Jag har verkligen aldrig varit så sjuk. Helt galet. Speciellt när man är så ung.” berättar Jannica.

När dessa dygn passerats fick hon erbjudandet att fortsätta samma typ av slutenvård på den virtuella avdelningen med omedelbar förflyttning till det egna hemmet. Behovet av dygnet-runt övervakning och utredande insatser med samma höga tempo som inne på sjukhuset kvarstod och tillhandahölls via virtuella avdelningen. I hemmet fortsatte även behandlingen med syrgas och inhalationsstöd.

“Det blev en kortare bedömning av läkaren på avdelningen, sedan kom sjuksköterska och undersköterska och hämtade mig och all utrustning som vi fick ta med hem. Sedan fortsatte behandlingen hemma. För mig var det ovärderligt att kunna använda tiden på virtuella avdelningen till att studera och umgås med mina man och fyraårige son” – berättar Jannica vidare.

Jannica behövde fortsatt utredning i hemmet och med sjukhusets fulla resurser i ryggen fick hon en kort svarstid, vilket innebar att rätt medicinsk åtgärd kunde sättas in.

På virtuella avdelningen hade Jannica kontakt med läkare och sjuksköterskor i samband med de digitala ronder som utfördes på daglig basis. Hon fick även besök av ambulerande vårdpersonal i hemmet som gjorde kompletterande undersökningar för att fastställa orsaken till andningsproblemen. Efter ett par dagar i hemmet fick hon diagnosen lunginflammation och då kunde rätt behandling sättas in. Under hennes behandlingsperiod blev hon observerad dygnet runt och personal var alltid i beredskap för att rycka ut i händelse av att hennes hälsotillstånd skulle förvärras.

På virtuella avdelningen rondas patienterna digitalt av sjuksköterskor och läkare. Patienten tar själv sina vitalparametrar. Nödvändig medicinsk apparatur exempelvis syrgas och inhalator hanteras av patienten efter instruktion av den ambulerande vårdpersonalen som genomför hembesöken.