Medarbetarporträtt, Hedvig - sjuksköterska

Hedvig har en gedigen bakgrund inom vården och har arbetat som sjuksköterska i drygt sju år. Tidigare har hon jobbat på neurologen och IMA på Karolinska Sjukhuset, samt flera år på olika bemanningsföretag i Norge. Vi fick möjligheten att intervjua henne för att få en djupare förståelse kring hennes viktiga bidrag till Medoma och sjuksköterskornas avgörande roll för omställningen till virtuell sjukvård. Men hur hamnade hon inom vården från första början?

"Det var inte jätteplanerat. Först visste jag inte vad jag ville göra, men kändes bra att ha ett yrke där man kan jobba överallt. Jag var intresserad av medicin men ville inte bli läkare. Visste inte riktigt vad jag gav mig in på när jag började plugga till sjuksköterska, men när jag började kändes det bra. Dessutom vill jag jobba med människor."

Hedvig kom i kontakt med Medoma genom en tidigare kollega på Karolinska sjukhuset, Mikael Kastengren, som var med och startade Medoma. Hedvig har jobbat på Medoma sedan uppstarten av den virtuella avdelningen i oktober 2022.  

"Framförallt är det spännande att vara med och utveckla ett helt nytt vårdkoncept. Jag har aldrig tidigare jobbat med vård i hemmet. I början var det svårt att veta exakt hur ens roll skulle se ut. Nu känns det som att jag knappt har gjort något annat och verksamheten har utformats snabbt. Medoma är ju ett start-up, så det händer mycket och det är en kul arbetsplats."

Dagliga arbetsuppgifter varierar för Hedvig, beroende på vilken roll hon har för dagen. Oftast är det en ambulerande roll där hon bemöter patienter och ger vård i hemmet. Om hon arbetar på ledningscentralen skiftar fokus till att planera rutter och koordinera för patienter och personal.

"Det kan vara svårt att bedriva vård i ett hem och det gäller att vara personlig men inte privat. Hemmet är patientens trygga zon och hemmaplan, men också den platsen jag utför mitt jobb på. Ibland har man ingen aning om vad man ska möta, speciellt eftersom patienternas hem ser så olika ut. Det gäller att vara kreativ och komma på nya lösningar, arbetsmiljön är ju inte samma som på sjukhus och gäller att hitta arbetsytor och arbetssätt som passar både personal och patient"

Fördelarna med virtuell vård är många, enligt Hedvig. Många patienter som hon möter uppskattar att få delar av vården i hemmet, där man sover bättre i sin säng och återhämtar sig snabbare. Internationell forskning (Levine 2018) visar att sjukvård i hemmet skapar minskade återinläggningar, vårdrelaterade komplikationer och kostnader. Hedvig berättar vidare att utrustningen på den virtuella avdelningen har många likheter med den på vanliga avdelningar, men i ett mindre format. Exempelvis är mobilt ultraljud och mindre format av EKG en del av teamets mobila undersökningskit. En tydlig skillnad mellan vård inne på sjukhus och på den virtuella avdelningen är att patienterna blir mer involverade i vården och får med sig utrustning hem, exempelvis surfplatta, blodtrycksmätare, temp- och saturationsmätare.  

Medoma har utvecklat en plattform för drift av virtuella slutenvårdsavdelningar.

Hedvig tycker det är extra stimulerande att i nära samarbete med Medomas programmerare få utveckla funktionalitet och flöden baserat på de behov hon ser i sina möten med patienter.  

Vårdpersonalens kompetens och erfarenheter bidrar med kunskap kring hur logistik, koordinering och behandlingsinsatser för att förbättra rutter och besök till patienten. Skulle jag byta plats med någon på företaget för en dag skulle det nog vara med en programerare. Vi på virtuella avdelningen använder varje dag den mjukvaran vi alla är med och utvecklar. Det är som en annan värld, även om vi jobbar nära varandra och är samspelta. "Vård ♥ tech är Medomas ledord" berättar Hedvig.  

Utöver detta så delar Hedvig med sig av några personliga minnen och tankar. En minnesvärd stund för Hedvig är hos en cancerpatient med små barn. Att kunna erbjuda vård i hemmet gav patienten möjligheten att spendera mer tid med sina barn, vilket var ovärderligt för hela familjen.  På frågan om hur Hedvig hanterar stress på jobbet förklarar hon att hon sällan upplever stress eftersom hon bara kan vara och fokusera på ett ställe åt gången. På en vanlig avdelning beskriver hon att det känns som att hon behöver tio armar. När det är stressigt på den virtuella avdelningen hjälps vårdteamet åt internt och hanterar oplanerade besök eller många inskrivningar tillsammans.  

Hedvig betonar vikten av att patientbemötandet måste vara likvärdigt med en vanlig avdelning, men med extra hänsyn till patientens hem och trygghet. Varje besök är unikt och kräver anpassning och fingertoppskänsla för att skapa en positiv vårdupplevelse. Om Hedvig hade en superkraft inom vården skulle det vara att teleportera sig mellan olika platser för att snabbt kunna bistå där det behövs. Att kunna dela på sig själv och ha röntgensyn skulle också vara användbara superkrafter. Vem vet vad som händer i framtiden?  

Tack Hedvig för att du delar med dig av dina tankar och erfarenheter.