Framtidens vårdplats - hur behöver den se ut?

Tittar man långt bak i tiden fanns vårdplatsen i patientens hem dit provensialläkaren kom hem för besök och undersökning. I takt med vårdens utveckling har successivt sjukhus byggts fram och har utvecklats till avancerade platser med hög teknisk utrusning och många olika vårdnivåer. Idag är den traditionella vårdplatsen en fysisk säng med olika nivåer av monitorering och vårdpersonal, inte sällan i en sal delad med andra. En otrolig utveckling på många sätt och ett direkt behov för akut sjuka patienter i vårt samhälle.

Men kommer dessa platser räcka med en åldrande och växande befolkning? Redan idag råder en välkänd vårdplatsbrist som kräver att vi tänker nytt. Sjukhus kommer alltid behövas, men skulle delar av den vård som idag sker på sjukhus kunna flytta ut till patienters hem med många fördelar? Med dagens teknik är det möjligt att skapa vårdplatser även i våra egna hem med sjukhusets kvalitet, trygghet och säkerhet bibehållen. En förlängning av sjukhusets kompetens och resurser till patientens hem, den virtuella vårdplatsen. Det ställer frågan- vad är en vårdplats och vad krävs av den i olika skeenden av ett akut vårdförlopp?

Kl. 08.00

Datum:

June 29, 2023

Tid:

08:00

Vänligen OSA till eventet

Antalet platser är begränsade vänligen OSA - senast 10:e juni, 2023.

Register to attend the event